Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen Revalidatie

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Een poliklinische revalidatiebehandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing van een specialist of huisarts nodig én een indicatiestelling van een revalidatiearts.

Bij Aratame heeft u de garantie dat u – indien u verzekerd bent – geen eigen bijdrage heeft aan de zorg die u bij Aratame geniet. U betaalt bij ons alleen het eigen risico. Dit betekent dat u de kosten eerst uit uw eigen risico betaalt alvorens u uw behandeling krijgt vergoed. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

Niet-gecontracteerde zorg

Wij hebben contracten afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Het is mogelijk dat u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie we geen contract hebben afgesloten. Ook dan kunt u bij ons terecht zonder dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Indien uw zorgverzekeraar 75% vergoedt, dan wordt de overige 25% niet bij u in rekening gebracht. U betaalt bij ons alleen het eigen risico. Het eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

No-show tarief

Helaas komt het wel eens voor dat cliënten zonder af te zeggen niet op hun afspraak verschijnen. Dit is niet alleen vervelend, maar ook had een andere cliënt in deze gereserveerde tijd geholpen kunnen worden. Om het niet nakomen van afspraken zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen wij een ‘no-show tarief’ hanteren.

Heeft u een afspraak en zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren af of helemaal niet? Dan kunnen wij € 75,- bij u in rekening brengen. Dit is ons ‘no-show tarief’. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.