Behandelkosten

Behandelkosten

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. De poliklinische revalidatiebehandeling wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit is alleen mogelijk na verwijzing van een specialist of huisarts. De revalidatiearts beoordeelt of de klachten een indicatie zijn voor poliklinische revalidatie behandeling of dat er andere hulp gewenst is.

Bij aanvang van de revalidatiebehandeling worden documenten getekend waarmee Aratame Health garandeert dat er buiten het eigen risico geen kosten in rekening worden gebracht bij de cliënt indien u verzekerd bent.

“Als Aratame geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar, moet ik dan een deel van de kosten zelf betalen?”
Nee, dit is bij Aratame Health niet het geval. Ook niet wanneer een zorgverzekering bijvoorbeeld € 80 vergoed in plaats van € 100. De overige € 20 vervalt en zullen niet in rekening gebracht worden. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico. Aratame stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u.