Behandeling

Behandeling

Maar liefst één op de vijf volwassenen leeft met chronische pijn(klachten). Chronische pijn beïnvloedt het dagelijks bewegen en beperkt uw maatschappelijk functioneren. Bij Stichting Aratame Health kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan.

Zodra u een verwijzing voor revalidatie heeft vanuit uw huisarts of het ziekenhuis, neemt u contact met ons op om een afspraak te maken. Bij Aratame Health beseffen we dat u zo snel mogelijk geholpen wilt worden. Om die reden werken wij met zo kort mogelijke wachtlijsten. Wij zorgen ervoor dat u snel terecht kunt in ons revalidatiecentrum.

Nadat de intake heeft plaatsgevonden en het behandelplan door de revalidatiearts is opgesteld, kan uw behandeltraject van start gaan. Mocht de revalidatiearts besluiten dat wij niets voor u kunnen betekenen, dan zorgen we ervoor dat u op de juiste plaats terecht komt.

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. Samen met de revalidatiearts stelt u persoonlijke doelen op. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om uw klachten te verminderen en hoe u anders kunt omgaan met uw klachten, zodat u in de toekomst uw activiteiten weer normaal kunt uitvoeren. Afhankelijk van uw situatie gaat u aan de slag met een team van behandelaars met als doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren.