CVA/Beroerte

CVA/Beroerte

Beroerte wordt ook wel CVA (cerebro vasculair accident) genoemd. Bij een beroerte gaat iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Een beroerte kan een hersenbloeding of een herseninfarct betreffen. Hierbij beschadigt hersenweefsel door verstoring van de bloedtoevoer. Een herseninfarct ontstaat door een verstopping van een bloedvat. Als een bloedvat knapt is er sprake van een hersenbloeding. Meestal is de slechte kwaliteit van de binnenwand van bloedvaten de oorzaak van een beroerte. Dit kan komen door ouderdom (aderverkalking), een ongezonde levensstijl, suikerziekte, te hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte.

Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid. Symptomen kunnen zijn:

  • verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld);
  • warrig spreken en denken;
  • verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam);
  • verstoring of verlies van het gezichtsvermogen;
  • verdoofd gevoel in arm, been of gezicht:
  • tintelingen;
  • ernstige hoofdpijn (meestal bij bloeding);
  • duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Behandeling

Samen met de revalidatiearts wordt er een behandelplan opgesteld en vervolgens kan het behandeltraject van start kan gaan. De kans op een nieuwe beroerte kan worden verkleind door niet te roken, gezond te eten en voor voldoende lichaamsbeweging te zorgen. Met behulp van het behandelteam leert u om te gaan met de gevolgen van het CVA, hoe u uw leefstijl kan aanpassen en weer zo zelfstandig mogelijk uw activiteiten in het dagelijks leven kan hervatten. Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en een psycholoog.