Chronische pijn

Chronische pijn

We spreken van chronische pijn wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan. Het aantal mensen dat last heeft van chronische pijn neemt sterk toe. Zij worden door hun pijnklachten ernstig beperkt in hun dagelijkse functioneren. Zo beïnvloedt de pijn uw werk, dagelijkse werkzaamheden en zelfredzaamheid, vriendschappen en hoe u de kwaliteit van leven ervaart. U gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden is. Aangezien de klachten vaak zo sterk aanwezig zijn lijkt er geen uitweg of mogelijkheid om toch weer normaal te kunnen functioneren.

Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie.

Veel voorkomende chronische ziekten bij Aratame Health zijn:

  • Rugklachten
  • Reuma
  • Fibromyalgie
  • COPD

Aanpak Aratame Health

Bij Aratame kijken we samen naar de mogelijkheden die er zijn om de klachten te verminderen en te kijken waar men anders kan omgaan met de klachten zodat er in de toekomst weer mogelijkheden zijn om normaal de activiteiten te kunnen uitvoeren. Zo wordt er gebruik gemaakt van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en andere cognitieve therapieën om zowel fysiek als op mentaal vlak het optimale uit de behandeling te kunnen halen.

Tijdens de behandeling worden vaardigheden aangeleerd om meer controle over het lichaam te verwerven en om uw energie weer terug te krijgen. Dit wordt zowel door fysiotherapeuten als ergotherapeuten ondersteund. Ook eventuele hulpmiddelen zullen worden bekeken indien dit nodig is. Tijdens de behandeling komen ook de cognities aan bod, waarbij het omgaan met de klachten een belangrijke rol speelt.

De kern de behandeling is dat er gekeken wordt hoe vanuit de waarde van de patiënt het leven weer kan oppakken. De patiënt staat centraal dus de waarde van de patiënt zijn doorslaggevend voor de behandeldoelen tijdens de revalidatie en de uiteindelijk te behalen resultaat. Een actieve houding is dan ook noodzakelijk voor het behalen van de resultaten binnen de behandeling.