Missie & Visie

Missie & Visie Aratame Health

Missie

Wij zijn Aratame. Wij helpen u bij het leren omgaan met fysieke en psychische klachten en beperkingen, die ervoor zorgen dat u in uw dagelijks functioneren en in uw gezinsleven vastloopt. Wij ondersteunen en helpen u bij uw herstel en naar een waardegericht leven.

Visie

Wij willen de dragende spil zijn in de zorg in Zuid-Limburg, wat betreft revalidatie alsook GGZ. Dit willen we bereiken door vooruitlopend te blijven op het gebied van innovatie, zowel zorginhoudelijk als kosten gerelateerd, met persoonlijke aandacht en warmte voor de cliënt als ruggengraat voor de organisatie.