Cliëntenraad

Stichting Aratame vindt de mening van haar cliënten belangrijk. Om de cliënt op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en de mogelijk te geven om ideeën te opperen bij Stichting Aratame heeft zij, in samenwerking met MiCare Revalidatie, sinds het najaar van 2015 een cliëntenraad ingesteld. Deze wordt vertegenwoordigt door 7 leden. De cliëntenraad heeft de taak de ideeën en mening van de cliënten terug te koppelen naar het managementteam van Stichting Aratame. Zij vervult op deze manier een adviserende functie op gebied van beleid en zorgverlening. De raad komt eens per maand samen om verschillende agendapunten te bespreken.

Patiënten kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders zouden kunnen worden geregeld.

Voor suggesties of ideeën is de cliëntenraad altijd voor u aanspreekbaar: clientenraad@micare-health.nl.