Over Aratame Health

Aratame staat voor een nieuw begin en voor bijvoorbeeld een opkomende zon. Dit is symbolisch waar Aratame Health voor staat. Het geven van een nieuwe kans of een licht in moeilijke tijden. De revalidatie is vaak een mogelijkheid voor ernstige problematiek die zich niet opgelost heeft in de eerste lijn. Vaak is er sprake van diverse factoren die het herstel belemmeren en waarbij een intensieve aanpak vereist is.

Revalidatie in nieuwe stijl

Aratame Health is een revalidatiecentrum voor lichamelijke en psychische klachten. Klachten verdienen de juiste aanpak. Soms is er wat extra zorg nodig om de klachten te boven te kunnen komen en dan bent u bij Aratame Health op de juiste plaats. Niet alleen de aandoening, maar de gehele mens is bij ons van belang. Respect en aandacht voor ieder individu is bepalend in de behandeling. Patiënten voelen zich bij ons ‘thuis’ en kunnen onder optimale omstandigheden revalideren. De revalidatiebehandeling is altijd multidisciplinair en wordt streng gecontroleerd door onze revalidatie arts.

Poliklinische revalidatie

Poliklinische revalidatie is een ambulante vorm van revalidatie. Men wordt dus niet opgenomen in de kliniek, maar komt enkele malen per week naar het revalidatie centrum voor behandeling en daarna gaat men weer naar de eigen woonsituatie terug.

Voordeel is dat aangeleerde veranderingen direct toepasbaar zijn in de praktijk. Obstakels thuis en op het werk kunnen hierdoor direct aangepakt worden en dit vergroot het effect van de revalidatie behandeling. De duurzaamheid van de behandeling is aanzienlijk groter bij een dergelijke aanpak.

Aratame Health werkt nauw samen met MiCare Revalidatie. Aratame is de organisatie die borg staat voor alle behandelingen die bij MiCare Revalidatie uitgevoerd worden. Aratame Health heeft verschillende specialisten in huis zoals artsen, fysiotherapeuten, coördinatoren, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en voedingsdeskundigen/diëtisten. Deze professionals hebben een nauwe samenwerking waardoor uw persoonlijke doelstellingen zo volledig bewerkstelligd worden.

Het revalidatiecentrum is opgezet door professionals die al jaren in de zorg werkzaam zijn en proberen om een betere oplossing te ontwikkelen als tot nu toe voor handen is. De nieuwste inzichten en behandelmethodes worden toegepast om de patiënt optimale zorg te bieden in een comfortabele omgeving met veel aandacht voor ieder individu. Onze innovatieve en complete aanpak zorgt ervoor dat andere zorginstellingen in de regio ook op onze dienstaanbieding vertrouwen. Zo krijgen wij veel verwijzingen vanuit ziekenhuis Zuyderland en van de meeste huisartsenpraktijken in de regio Heerlen.