Klachten en tips

Aratame Health is continu bezig met zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent ook wij op de hoogte willen zijn van verbeteringspunten en klachten. Heeft u een klacht, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze klachtfunctionaris via https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

  • Heeft u een klacht en wilt u deze in vertrouwen met een persoon buiten de organisatie bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Drs. Suzan Kuijken: vertrouwenspersoon@aratamehealth.nl.
  • Heeft u een geschil over de behandeling? dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie zorg.  https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Heeft u een klacht of tip? Vult u dan het onderstaand formulier in