Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen GGZ

Zowel de basis GGZ als gespecialiseerde GGZ worden vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Behalve het wettelijk verplichte eigen risico hoeft u bij ons niets bij te betalen. Dit betekent dat u bij ons geen eigen bijdrage betaalt. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist waarin staat aangegeven dat u voor de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ wordt doorverwezen.

Zodra u uw behandeling heeft afgerond, declareren wij dit bij uw zorgverzekeraar. Voor alle behandelingen zijn landelijk tarieven vastgesteld. U betaalt bij ons alleen het eigen risico. Dit betekent dat u de kosten eerst uit uw eigen risico betaalt alvorens u uw behandeling krijgt vergoed. Het eigen risico bedraagt € 385. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, houd er dan rekening mee dat de kosten kunnen oplopen tot maximaal € 885.

Indien wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks voor u ingediend.
Hebben wij geen overeenkomst afgesloten, dan kan het zijn dat uw behandeling alleen wordt vergoed wanneer hier van
te voren toestemming voor is aangevraagd bij uw Zorgverzekeraar. U vindt dit terug in de polisvoorwaarden van uw gekozen Basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorg

Wij hebben contracten afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Het is mogelijk dat u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie we geen contract hebben afgesloten. Ook dan kunt u bij ons terecht zonder dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Indien uw zorgverzekeraar 75% vergoedt, dan wordt de overige 25% niet bij u in rekening gebracht. U betaalt bij ons alleen het eigen risico. Het eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

No-show tarief

Helaas komt het wel eens voor dat cliënten zonder af te zeggen niet op hun afspraak verschijnen. Dit is niet alleen vervelend, maar ook had een andere cliënt in deze gereserveerde tijd geholpen kunnen worden. Om het niet nakomen van afspraken zo veel mogelijk te voorkomen, kunnen wij een ‘no-show tarief’ hanteren. Heeft u een afspraak en zegt u deze korter dan 24 uur van tevoren af of helemaal niet? Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.