Behandelmethoden

Behandelmethoden

Binnen de Gespecialiseerde GGZ bieden wij de volgende behandelmethoden:

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
ACT is een vorm van gedragstherapie die u helpt om met obstakels te leren omgaan (acceptance). Het kan hierbij gaan om vervelende gedachten, emoties of onaangename lichamelijke gewaarwordingen. Binnen ACT worden verschillende hulpmiddelen en technieken aangereikt met als doel de aandacht te richten op die dingen die werkelijk belangrijk voor u zijn (commitment). ACT kan toegepast worden bij angst- en depressieve klachten en bij chronische pijn.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een vorm van psychotherapie, waarbij u uw eigen gedachten gaat onderzoeken. U leert hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Het uitgangspunt van deze therapievorm is het veranderen van de manier van denken en interpreteren. Door het aanleren van een helpend denkpatroon, verandert u ook uw gevoel. CGT kan toegepast worden in de behandeling van angststoornissen en somberheidsklachten.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, steunende gesprekstherapie voor de behandeling van een depressie. Het uitgangspunt is dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De duur van de behandeling varieert en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals duur en ernst van de depressie. In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen waarop de behandeling wordt gericht. Deze probleemgebieden hebben altijd te maken met recente veranderingen in relaties met personen die voor u belangrijk zijn.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR kan bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen worden toegepast. Deze therapievorm wordt vooral toegepast wanneer u last blijft houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) misbruik, mishandeling, een ongeval of een overval. EMDR helpt de levendigheid van een herinnering en de daarbij behorende emoties te vervagen.

Inzichtgevende psychotherapie
Inzichtgevende gesprekstherapie kan worden ingezet bij een groot aantal psychische klachten. Het is een behandelmethode die inzicht geeft in de – bewuste en onbewuste – factoren, patronen en mechanieken die een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw problemen. Het is een verzamelnaam voor gespreksbehandelingen waarbij u beter leert begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. Door samen met uw therapeut een nieuwsgierige houding aan te nemen ten aanzien van uzelf en uw binnenwereld, en door aandacht te schenken aan al uw ervaringen, belevingen, gedachten en gevoelens, gaat u op zoek naar de ontstaansgeschiedenis en onderliggende betekenissen van uw klachten.

Competitive Memory Training (COMET)
COMET is een training voor het verbeteren van het zelfbeeld. Deze training is geschikt voor mensen met een laag zelfbeeld die zodanig last hiervan hebben dat het hun hindert in hun functioneren. Deze training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaat uit 8 sessies. Door middel van opdrachten en technieken leert u een beter zelfbeeld te ontwikkelen.

Mindfulness
Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u beter leert om te gaan met negatieve gevoelens, emoties en spanningsklachten door de aandacht op het hier-en-nu te richten. Door middel van oefeningen, waaronder ook meditatieoefeningen, leert u meer bewust te worden van uw gedachten, gevoelens en gewoontepatronen. De mindfulnesstraining bestaat uit sessies.

Compassietraining
Compassietraining gaat in op (zelf)compassie, op warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid. Deze training is een ervaringsgerichte training. Tijdens de 8 sessies ontvangt u oefeningen die gericht zijn op acceptatie en verbondenheid, en leert u beter om te gaan met stress, kritiek en teleurstellingen.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie ontvangt u informatie en/of advies met betrekking tot uw psychische klachten. U wordt geïnformeerd over de aandoening, de oorzaak, symptomen, het verloop en over de behandelmogelijkheden. Psycho-educatie vormt een vast onderdeel van uw behandeling.

eHealth
Naast de gesprekken met uw behandelaar is het belangrijk dat u ook thuis actief aan de slag kan gaan. Aratame Health ondersteunt u hierin middels eHealth. Op het Klantenportaal van Asterisque kunt u als cliënt van Aratame (huiswerk)oefeningen, tips en informatie vinden waarmee u aan de slag kan.

Medicatie
Medicatie kan een bijdrage leveren aan de behandeling van uw klachten, zoals angstklachten, depressieve gevoelens en slaapproblemen. Zo kan het gebruik van medicatie uw symptomen verminderen. Medicatie wordt door een psychiater voorgeschreven en wordt alleen in combinatie met andere vormen van behandeling toegepast.

Psychomotorische therapie (PMT)
Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte methode die ingezet kan worden voor diverse psychische klachten, waaronder somberheid, angst, spanning en prikkelbaarheid. De psychomotorisch therapeut kijkt naar de manier waarop u beweegt, zich gedraagt en hoe u zich hierbij voelt. Naast gesprekken krijgt u tijdens deze therapie veel spelsituaties en oefeningen met als doel een nieuw gedrag aan te leren, waardoor uw psychische klachten verminderen of zelfs verdwijnen of waardoor u met deze klachten leert om te gaan en de situatie en de klacht leert te accepteren.

Assertiviteitstraining
Een assertiviteitstraining wordt ingezet wanneer u moeite heeft met bijvoorbeeld het opkomen voor uzelf, het omgaan met kritiek of het aangaan van sociale contacten. Tijdens deze training leert u wat onder assertief gedrag wordt verstaan. Aan de hand van rollenspellen leert u nieuw gedrag aan. Daarnaast krijgt u huiswerkopdrachten waarmee u thuis aan de slag kunt.

Ergotherapie
Ergotherapie kan noodzakelijk zijn wanneer lichamelijke en psychische klachten u hinderen in uw dagelijks leven. Mogelijk ondervindt u problemen om dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijke taken zelfstandig uit te voeren. Ergotherapie is ook geschikt wanneer u problemen ervaart met het vinden van balans tussen inspanning en ontspanning, het indelen van uw tijd of bij het uitvoeren van werkzaamheden op het werk. Tijdens de ergotherapie bespreekt u welke problemen u in het dagelijks leven ervaart, en stelt u samen met de ergotherapeut een doel waaraan u gaat werken. De ergotherapeut biedt ondersteuning in de vorm van advies, instructies en praktische tips.

Fysiotherapie
Wanneer u fysieke klachten heeft, zoals spier- of gewrichtspijn, kunt u fysiotherapie ontvangen. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat die ervoor zorgen dat u beperkt bent in het bewegen. Afhankelijk van uw klacht kunt u met fysiotherapie pijnklachten verminderen en de mobiliteit verbeteren. U kunt zowel individuele therapie ontvangen alsook groepsgewijs.

Diëtist
Psychische klachten gaan vaak samen met ongezonde eetgewoonten. Er kan sprake zijn van een verminderde of toegenomen eetlust. Voedingsadviezen van een diëtist kunnen baat hierbij hebben. U bespreekt met de diëtist uw eetgewoonten, voeding en leefstijl. Vervolgens wordt er samen met u een plan voor behandeling opgesteld.