Samenwerking

Samenwerking

Om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden werkt Stichting Aratame Health nauw samen met verschillende zorgpartners. Gezamenlijk werken wij aan de beste zorg voor onze cliënt.

Aratame Health werkt samen met:

 • MiCare
 • Cliëntenraad
 • Huisartsen
 • HOZL
 • Zuyderland
 • POH-GGZ
 • Bedrijfsartsen
 • Arbodiensten
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Bedrijven
 • Gemeenten 
 • Zorgverzekeraars
 • UWV
 • GGZ Nederland
 • Collega GGZ-instellingen

Met onze samenwerkingspartners hebben we afspraken gemaakt over o.a. de samenwerking, de verwijzing en over de informatie-uitwisseling. Wij verstrekken geen informatie over cliënten aan huisartsen, bedrijfsartsen of specialisten zonder toestemming van onze cliënten.

Zijn er bij de zorg voor een cliënt meerdere organisaties betrokken, dan zorgen we ervoor dat deze samenwerking zo soepel mogelijk verloopt.