Privacy

Privacy

Bij Aratame gaan we vertrouwelijk om met uw gegevens. Alleen behandelaren die bij uw behandeling zijn betrokken en medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van uw dossier hebben toegang tot uw gegevens. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien en/of kosteloos een (elektronische) kopie hiervan te ontvangen. Uw dossier wordt minimaal 20 jaar bewaard.

Bovendien verstrekken wij geen informatie aan derden zonder uw toestemming. Dit betekent dat wij alleen informatie met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist delen als u toestemming hiervoor heeft gegeven.

Uw zorgverzekeraars

Om ervoor te zorgen dat uw zorg deels of volledig wordt vergoed, zijn we wettelijk verplicht om een aantal gegevens met uw zorgverzekeraar uit te wisselen. Naast uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN zijn we verplicht om informatie te verstrekken over de hoofddiagnose, bijvoorbeeld depressie of persoonlijkheidsstoornis. De behandeldiagnose wordt nooit vermeld op een factuur. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van de behandeldiagnose aan de zorgverzekeraar? Dan kunt u een privacyverklaring invullen. Dit formulier geeft aan dat de diagnose niet aan uw zorgverzekeraar mag worden doorgegeven. Deze privacyverklaring kunt u bij ons opvragen. Daarnaast is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar een akkoordverklaring vereist voor het vergoeden van de door ons geleverde zorg. Deze akkoordverklaring kunnen wij voor u bij uw zorgverzekeraar indienen.

Het landelijke informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke DBC-informatiesysteem waarmee inzicht wordt verkregen in de ontwikkelingen in de zorg in Nederland. Als zorgaanbieder in de GGZ zijn we wettelijk verplicht om gegevens over het traject, zoals de diagnose en de behandeling aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS) aan te leveren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats verstrekt. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van gegevens aan het DIS, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Wij zullen dan geen gegevens aan het DIS verstrekken.

Vragenlijsten (ROM)

Als GGZ-aanbieder zijn we tevens wettelijk verplicht om cliënten vragenlijsten te laten invullen. Dit heet ook wel Routine Outcome Monitoring, afgekort ROM. Aan het begin, soms tussentijds alsook aan het einde van de behandeling ontvangt u digitaal een gestandaardiseerde vragenlijst. Mocht u het lastig vinden om een vragenlijst op een computer in te vullen, dan kunt u deze ook op papier invullen, eventueel samen met uw partner of uw behandelaar. Deze vragenlijst wordt door alle cliënten ingevuld en staat los van het soort klachten waarvoor u in behandeling bent. Deze vragenlijsten meten de kwaliteit en de voortgang van uw behandeling.

Veilige communicatie

Wij vinden veilige communicatie belangrijk. We raden u dan ook aan om geen persoonlijke informatie over uw behandeling naar ons te e-mailen of via social media te delen.