Kwaliteit

Kwaliteit

Aratame Health is continu bezig de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om deze kwaliteit te waarborgen:

  • Doen we regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van cliënten;
  • Voeren we ROM-metingen (Routine Outcome Measuring) uit. Dit zijn korte vragenlijsten over de psychische gezondheid van cliënten. Deze vragen ontvangen cliënten aan het begin en aan het einde van het traject, en soms ook tussentijds;
  • Staan we open voor tips, suggesties en klachten;
  • Zorgen we ervoor dat al onze psychologen hun kennis actueel houden door bijscholing en intervisies;
  • Voeren we regelmatig kwaliteitsonderzoeken (audits) uit;
  • Voldoen we aan de internationale ISO-9001 kwaliteitsnorm.

De cliëntenraad is nauw betrokken bij de kwaliteit van de zorg die wij leveren.

Meer informatie over het meten van ervaringen van onze cliënten, vindt u onder Cliëntervaringen.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut van Stichting Aratame Health staat beschreven welke zorg wij bieden en hoe deze zorg voor cliënten is ingericht.

Download het kwaliteitsstatuut van Stichting Aratame Health.