GGZ-traject

Behandeltraject Basis GGZ

Wat kunt u verwachten als u zich bij ons aanmeldt? Wat houdt een traject in de Generalistische Basis GGZ precies in?

Bij Aratame krijgt elke cliënt een behandeling op maat. Hierdoor loopt elk traject voor elke cliënt anders. Hieronder vindt u een overzicht van hoe een traject van begin (intake) tot eind (afronding) eruit kan zien. Houd er rekening mee dat dit een indicatie is van hoe een traject kan verlopen. Dit traject kan mogelijk verschillen met het traject dat u zal doorlopen.

Telefonische screening

Uw behandeltraject begint met een telefonische screening met een GZ-psycholoog, ook wel regiebehandelaar genoemd. Dit gesprek is een kort kennismakingsgesprek waarin de GZ-psycholoog u informatie geeft over onze werkwijze. Daarnaast vraagt de GZ-psycholoog u naar uw klachten en uw doelen waaraan u tijdens dit traject wilt werken. Na dit gesprek ontvangt u een e-mail met inloggegevens voor het klantenportaal. Hier vindt u een of meerdere vragenlijsten die u voor uw volgende afspraak dient in te vullen.

Intake

Na de screening en het invullen van de vragenlijst(en) heeft u een afspraak bij de psycholoog. Dit kan een basispsycholoog of GZ-psycholoog zijn. Indien een basispsycholoog de intake uitvoert, dan sluit een GZ-psycholoog een gedeelte van het gesprek aan. De GZ-psycholoog/regiebehandelaar stelt de diagnose vast en bepaalt welke behandeling het beste bij uw klachten en doelen aansluit. Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om informatie over het soort behandeling en het uiteindelijke resultaat hiervan met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te delen.

Bij Aratame vinden we de betrokkenheid van partners, familieleden en betrokkenen bij de behandeling belangrijk. Zij kunnen u tijdens en na de behandeling steunen. Het is daarom toegestaan om uw partner of een ander belangrijk iemand tijdens het intakegesprek of de behandelsessies mee te nemen.

Naasten kunnen voor informatie en steun ook terecht op https://naasteninkracht.nl/.

Wanneer wij u binnen de Generalistische Basis GGZ kunnen helpen, dan plannen we direct een eerste behandelafspraak. Mocht uit de intake blijken dat u meer specialistische zorg nodig heeft, dan verwijzen wij u naar onze Gespecialiseerde GGZ-afdeling.

Adviesgesprek

Het adviesgesprek vindt plaats met uw psycholoog. Tijdens dit gesprek worden de diagnose, de behandelmogelijkheden, mogelijk aanvullend onderzoek en tenslotte, ook het behandelplan met u besproken. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan worden uw behandelafspraken ingepland.

Terugkoppeling verwijzer

Na de intake wordt het behandelplan uitgewerkt en wordt uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist op de hoogte gebracht van het soort behandeling dat u zult ontvangen.

Start behandeling

Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ bestaat uit 5 tot 10 sessies. De hoeveelheid en frequentie van de sessies worden tijdens het eerste behandelgesprek besproken.

De behandelingen vinden poliklinisch plaats. Dit kan op onze locatie of online via beeldbellen. Beeldbellen kan via een computer, tablet of smartphone. Via het beeldbelprogramma Teams of via het klantenportaal van Asterisque kunnen u en uw behandelaar via een veilige verbinding met elkaar in contact komen.

Naast de behandelsessies ontvangt u in het klantenportaal ook informatie over uw aandoening of klachten alsook huiswerkopdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kunt.

Tussenevaluatie

Regelmatig vindt een tussenevaluatie plaats waarin uw behandelaar bekijkt hoe het met u gaat. Zijn uw klachten verminderd? Heeft u uw doelen al behaald? Maar ook hoe ervaart u de behandeling? Wat vindt u fijn en wat vindt u minder fijn? Indien nodig, wordt de behandeling aangepast.

Vervolg traject

Afhankelijk van de tussenevaluatie wordt een behandeling aangepast of doorgezet.

Einde traject

Tijdens het intakegesprek is besproken hoe lang uw behandeling duurt. Aan de hand van de evaluatiemomenten weten we of u voldoende hieraan heeft, of dat u meer en/of zwaardere zorg nodig heeft.

De behandeling wordt afgesloten met een eindgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de behandeling is verlopen en hoe u deze heeft ervaren. Ook kijken we naar de behaalde resultaten en bespreken we hoe u terugval kunt voorkomen. Na dit gesprek ontvangt u nog eenmaal een vragenlijst. Dit is dezelfde vragenlijst die u aan het begin van de behandeling heeft ingevuld. Hiermee kunnen we het resultaat dat u heeft geboekt, meetbaar maken. Naast deze vragenlijst ontvangt u ook een uitnodiging van ons voor een cliënttevredenheidsonderzoek en vragen we u om een beoordeling op Zorgkaart Nederland achter te laten. Door uw mening te geven, kunt u namelijk een ander helpen om zijn of haar keuze te maken om de juiste zorg te vinden.

Terugkoppeling verwijzer

Na het eindgesprek stelt de regiebehandelaar uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist op de hoogte van het traject en de geleverde prestaties.