Cliëntervaringen

Cliëntervaringen

Bij Aratame Health hechten we veel waarde aan uw mening. Door regelmatig onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kunnen we onze dienstverlening verbeteren. In samenwerking met MiCare voeren we regelmatig onderzoek uit naar de tevredenheid van cliënten over de verkregen zorg. Aratame is bij cliënten vooral bekend onder de naam MiCare. Aratame Health draagt zorg voor de kwaliteit van de behandelingen die bij MiCare worden uitgevoerd. Dit betekent dat de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken zowel betrekking hebben op MiCare alsook op Aratame.

Wij meten de tevredenheid van cliënten met behulp van de Consumer Quality Index (CQi).

CQ-index

De CQi is een meetinstrument die uit gevalideerde vragenlijsten bestaat waarmee de ervaringen van cliënten over de aan hen verleende zorg kan worden gemeten. Cliënten ontvangen deze vragenlijst aan het einde van hun traject. De vragenlijst bestaat uit vragen over hun ervaring met Aratame, hun behandeling en met de zorgverleners.

De uitkomsten van de CQ-index bestaat uit een rapportcijfer over de volledige behandeling (1 t/m 10, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 voor uitmuntend) en een score voor de drie indicatoren ‘Bejegening’, ‘Samen beslissen’ en de ‘Uitvoering van de behandeling’ (een puntenschaal van 1 tot 5, waarbij 1 zeer slecht is en 5 uitmuntend).

Aratame scoort op de drie indicatoren ‘Bejegening’, ‘Samen beslissen’ en de ‘Uitvoering van de behandeling’ als volgt:

  • Bejegening: 4,8
  • Samen beslissen: 4,4
  • Uitvoering behandeling: 4,5

Onze cliënten zijn zeer tevreden over de bejegening en de uitvoering van hun behandeling. Onze behandelaren leggen dingen uit op een begrijpelijke manier en onze cliënten voelen zich door hen serieus genomen. Bovendien sloot de behandeling aan bij de verwachtingen en paste deze ook bij de klachten die de cliënten ervoeren. Verder zijn cliënten te spreken over de mogelijkheid om samen beslissingen te maken over hun behandeling. Deze indicator kan in 2022 mogelijk verder worden verbeterd door cliënten meer informatie te bieden over behandelmogelijkheden, verwachtingen, cliëntondersteuning en/of zelfhulpprogramma’s.

Het gemiddelde rapportcijfer is: 8,8

Deze waardering is gebaseerd op gegevens over het jaar 2021.

Uw mening telt

Uw mening is belangrijk voor uw behandeling. Heeft u op- of aanmerkingen over uw behandeling, onze organisatie of een behandelaar? Bespreek dit dan met uw behandelaar. Met uw feedback kunnen we uw behandeling beter op uw wensen en behoeften aansluiten.

Zorgkaart Nederland

Bent u bij ons in behandeling (geweest)? Laat andere cliënten dan weten wat uw ervaring is/was met Aratame, uw behandeling en de behandelaren. Wij waarderen het als u uw beoordeling over ons op Zorgkaart Nederland achterlaat. Met uw feedback kunnen we onze dienstverlening en behandelingen verder verbeteren.

Vanaf 1 januari 2021 gaan wij cliënten standaard vragen om een waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. Plaats een beoordeling of bekijk onze beoordelingen op Zorgkaart Nederland.

Update: 1 februari 2022.