Behandelmethoden

Behandelmethoden

Binnen de Generalistische Basis GGZ bieden wij de volgende behandelmethoden:

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
ACT is een vorm van gedragstherapie die u helpt om met obstakels te leren omgaan (acceptance). Het kan hierbij gaan om vervelende gedachten, emoties of onaangename lichamelijke gewaarwordingen. Binnen ACT worden verschillende hulpmiddelen en technieken aangereikt met als doel de aandacht te richten op die dingen die werkelijk belangrijk voor u zijn (commitment). ACT kan toegepast worden bij angst- en depressieve klachten en bij chronische pijn.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
CGT is een vorm van psychotherapie, waarbij u uw eigen gedachten gaat onderzoeken. U leert hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Het uitgangspunt van deze therapievorm is het veranderen van de manier van denken en interpreteren. Door het aanleren van een helpend denkpatroon verandert u ook uw gevoel. CGT kan toegepast worden in de behandeling van angststoornissen en somberheidsklachten.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR kan bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen worden toegepast. Deze therapievorm wordt vooral toegepast wanneer u last blijft houden van de gevolgen van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) misbruik, mishandeling, een ongeval of een overval. EMDR helpt de levendigheid van een herinnering en de daarbij behorende emoties te vervagen.

Competitive Memory Training (COMET)
COMET is een training voor het verbeteren van het zelfbeeld. Deze training is geschikt voor mensen met een laag zelfbeeld die zodanig last hiervan hebben dat het hun hindert in hun functioneren. Deze training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) en bestaat uit 8 sessies. Door middel van opdrachten en technieken leert u een beter zelfbeeld te ontwikkelen.

Mindfulness
Mindfulness is een aandachtstraining waarbij u beter leert om te gaan met negatieve gevoelens, emoties en spanningsklachten door de aandacht op het hier-en-nu te richten. Door middel van oefeningen, waaronder ook meditatieoefeningen, leert u meer bewust te worden van uw gedachten, gevoelens en gewoontepatronen. De mindfulnesstraining bestaat uit 8 sessies.

Compassietraining
Compassietraining gaat in op (zelf)compassie, op warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid. Deze training is een ervaringsgerichte training. Tijdens de 8 sessies ontvangt u oefeningen die gericht zijn op acceptatie en verbondenheid, en leert u beter om te gaan met stress, kritiek en teleurstellingen.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie ontvangt u informatie en/of advies met betrekking tot uw psychische klachten. U wordt geïnformeerd over de aandoening, de oorzaak, symptomen, het verloop en over de behandelmogelijkheden. Psycho-educatie vormt een vast onderdeel van uw behandeling.

eHealth
Naast de gesprekken met uw behandelaar is het belangrijk dat u ook thuis actief aan de slag kan gaan. Aratame Health ondersteunt u hierin middels eHealth. Op het Klantenportaal van Asterisque kunt u als cliënt van Aratame (huiswerk)oefeningen, tips en informatie vinden waarmee u aan de slag kan.