Behandeling

Behandeling

Maar liefst één op de vijf volwassenen leeft met chronische pijn(klachten). Chronische pijn beïnvloedt het dagelijkse bewegen en beperkt uw maatschappelijk functioneren. Bij Stichting Aratame Health kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan.

Zodra u een verwijzing voor revalidatie heeft vanuit uw huisarts of het ziekenhuis, neemt u dan contact met ons op om een afspraak te maken. Bij Aratame Health beseffen we dat u zo snel mogelijk geholpen wilt worden. Om die reden werken wij zonder wachtlijsten en kunt u snel terecht in ons revalidatiecentrum.

Als de intake heeft plaatsgevonden en het behandelplan is opgesteld door de revalidatiearts, kan uw behandeltraject van start gaan. Mocht de revalidatiearts besluiten dat wij niets voor u kunnen betekenen, dan zorgen we ervoor dat u toch op de juiste plaats terecht komt.

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. Samen met de revalidatiearts stelt u persoonlijke doelen op. Er wordt samen gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om uw klachten te verminderen en hoe u anders kan omgaan met de klachten, zodat u in de toekomst uw activiteiten weer normaal kunt uitvoeren. Afhankelijk van uw situatie gaat u aan de slag met een team van behandelaars met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.